Retningslinjer for personvern

Hos EYDA ApS («EYDA» eller «vi») har datavern og konfidensialitet høy prioritet. Disse retningslinjene for personvern viser tydelig hvordan EYDA behandler dine personopplysninger. Videre forklarer vi hvordan vi bruker personopplysningene du legger igjen og/eller oppgir når du besøker nettstedet og benytter deg av de ulike tjenestene på det. Disse retningslinjene for personvern kan når som helst bli endret, og siste versjon er alltid tilgjengelig på nettstedet. 

Behandlingsansvarlig og kontaktinformasjon

Dette nettstedet drives og eies av:

EYDA ApS
Lene Haus Vej 10a
7430 Ikast
CVR: 394901882

Postadresse:
℅ Timevat AS
Postboks 11, Alnabru
0614 Oslo
Organisasjonnr: 926 875 671

Tlf.: +45 50 70 00 20
E-post: hello@eyda.no

Innsamling av personopplysninger samt behandlingens formål og lovlighet

Når du bruker nettstedet og/eller våre tjenester, vil personopplysninger om deg samles inn. Personopplysningene vi samler inn kan blant annet være ditt navn, din e-postadresse og lignende identifikasjonsdata, informasjon om et online kjøp og om din navigering på nettstedet.

Innsamlingen av personopplysninger samt formålet med og lovligheten av behandlingen av dem er basert på én eller flere gjeldende lover: 

  • Når du kjøper varer online hos eyda.no. Formålet bak innsamlingen av dine personopplysninger er for å gjennomføre online kjøp i vår nettbutikk, samt å overholde bokførings- og regnskapslover. Gjeldende lov for innsamling og behandling er Personvernforordningen, paragraf 6,1 (b og c)
  • Når du melder deg på EYDAs nyhetsbrev. Formålet bak innsamlingen av dine personopplysninger er å sende deg nyhetsbrev. Gjeldende lov for innsamling og behandling er Personvernforordningen, paragraf 6,1 (b og c)

Vær klar over at vi kun vil bruke dine personopplysninger til å sende markedsføringsmateriale dersom du på et tidligere tidspunkt har gitt ditt uttrykkelige samtykke til det, med mindre lovgivningen tillater oss å kontakte deg uten ditt forhåndssamtykke. 

EYDA fører statistikk over hvilke områder av nettstedet brukerne våre besøker, og hvilke produkter brukerne foretrekker. Disse dataene inneholder ikke personopplysninger. Kunnskap om brukernes bruk av nettstedet oppnås ved hjelp av de innsamlede dataene. Denne informasjonen brukes til å forbedre nettstedet. Vi bruker data om hvordan brukerne våre navigerer for å få en bedre forståelse for hvordan nettstedet blir brukt, og ut ifra dette forsøke å forbedre nettstedet. Vi kan ikke se hvor du kommer fra eller hvor du går på internett etter at du har forlatt siden vår. Videre samler vi inn informasjon om hvilke produkter våre brukere, som en enhet, foretrekker. Denne informasjonen brukes også til å forbedre nettstedet. Vi verken selger eller på annen måte utgir informasjon om hvordan brukerne våre navigerer og bruker nettstedet. Vi vil aldri selge eller utgi informasjon om din kjøpshistorikk til tredjeparter.

Overføring til andre behandlingsansvarlige

Generelt vil vi ikke overføre dine personopplysninger til en tredjepart uten ditt samtykke. Informasjon som brukes til levering av varer vil imidlertid bli overført til budfirmaet EYDA benytter seg av.

Under spesielle omstendigheter og med henvisning til lovverket kan det være nødvendig å overføre opplysninger til offentlige myndigheter eller politiet.  For eksempel kan opplysninger bli utlevert til politiet ved mistanke om kredittkortsvindel.

Ved omorganisering, som helt eller delvis salg av selskapet, vil enhver utlevering skje i samsvar med gjeldende lovgivning for behandling av personopplysninger.

Utlevering til databehandlere

Dine personopplysninger utleveres til EYDA-partnere som leverer tjenester på vegne av EYDA, for eksempel i forbindelse med utsendelse av nyhetsbrev. Disse partnerne behandler kun personopplysningene på vegne av EYDA og i samsvar med instrukser fra EYDA.

Vi bruker Klarna som leverandør av nettbaserte betalingsløsninger. Dette betyr at vi kan overføre dine personopplysninger i form av kontakt- og bestillingsdetaljer til Klarna i forbindelse med betalingsprosessen, slik at Klarna kan administrere kjøpet ditt. Personopplysningene som overføres behandles i tråd med Klarnas egne retningslinjer for personvern.

Sletting av personopplysninger

Vi vil slette dine personopplysninger når vi ikke lenger trenger å behandle dem i forbindelse med ett eller flere av formålene som er angitt ovenfor i avsnitt 3. Dataene kan imidlertid behandles og lagres i en lengre periode i anonymisert form.

  • Alle data fra et online kjøp vil bli lagret i inntil 3 år etter slutten av kalenderåret kjøpet ble gjennomført. Økonomiske data vil imidlertid bli lagret i inntil 5 år etter slutten av kalenderåret kjøpet ble gjennomført.
  • Når du melder deg av vårt nyhetsbrev, vil du umiddelbart bli avmeldt, men dokumentasjon på din opprinnelige tillatelse vil bli lagret i 2 år.

Informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på nettstedet. Du kan lese mer om bruken av informasjonskapsler i våre Retningslinjer for informasjonskapsler, som du finner her: Retningslinjer for personvern.

Sikkerhet

Vi har iverksatt sikkerhetstiltak for å sikre at våre interne prosedyrer oppfyller våre høye sikkerhetsstandarder. Å beskytte kvaliteten og integriteten til dine personopplysninger er noe vi streber etter.

Dine rettigheter

Du har til enhver tid rett til å bli informert om de personopplysningene om deg vi behandler, men med visse lovmessige unntak. Du har også rett til å motsette deg innsamling og videre behandling av dine personopplysninger, inkludert profilering/automatisert beslutningstaking. Videre har du rett til å få dine personopplysninger korrigert, slettet eller blokkert. Dessuten har du rett til å motta informasjon om deg som du har gitt oss, og rett til å få denne informasjonen overført til en annen behandlingsansvarlig (dataportabilitet).

Lenker til andre nettsteder osv.

Nettstedet kan inneholde lenker til andre nettsteder eller til integrerte nettsteder. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på andre selskapers nettsteder eller for praksisen til slike selskaper hva angår innsamling av personopplysninger. Når du besøker andre nettsteder, bør du lese eiernes retningslinjer for beskyttelse av personopplysninger og andre relevante retningslinjer.

Endring av data osv.

Dersom du vil vi skal oppdatere, endre eller slette personopplysningene vi har registrert om deg, eller få tilgang til dataene som behandles om deg, eller dersom du har spørsmål angående retningslinjene ovenfor, kan du kontakte oss på hello@eyda.no eller +45 91925843. Du kan også skrive til oss på følgende adresse:

EYDA ApS
Lene Haus Vej 10a
7430 Ikast
CVR: 394901882

Postadresse:
℅ Timevat AS
Postboks 11, Alnabru
0614 Oslo
Organisasjonnr: 926 875 671

Tlf.: +45 50 70 00 20
E-post: hello@eyda.no

Klager

Hvis du ønsker å klage på behandlingen av dine personopplysninger, kan du kontakte oss via e-post, telefon eller brev som angitt i avsnitt 14 over. Du kan også kontakte Datatilsynet. Finn kontaktinformasjon på www.datatilsynet.no